Услуги

Всичко необходимо за напояване на технически култури - проектиране, доставка и монтаж на системи за капково напояване, дъждуване с пивоти, системи за напояване с тръбно-ролкови дъждовални машини, стационарно дъждуване с разпръсквачи на царевица, зърнени култури, тютюн, памук, промишлен домат и други полски култури.