Продукти

Всичко необходимо за напояване на царевица, тютюн, лук, промишлен домат, памук и други технически култури. Капково напояване - наземно с лентови капкови маркучи и подземно капково напояване с дебелостенни капкови маркучи, дъждуване с фрегати/пивот системи/, стационарно дъждуване и дъждуване с ролкови машини.