Поливане на царевица - сравнителна таблица

Napoiavane na carevitca

Представяме ви систематизирана информация за сравнение между основните видове напояване на царевицата:

  • Дъждуване с пивоти
  • Дъждуване с тръбно ролкови машини
  • Мобилна система за капково напояване

 

  Дъждуване с пивоти Дъждуване с тръбно ролкови машини Мобилна система за капково напояване
Равномерност на полива 80 - 90% 60 - 70% 90%
Работно налягане 4 - 5 bar 6 - 8 bar 2 - 3,5 bar
Дневна поливна норма около 3мм/дка/ден до 2,5мм/дка/ден до 6-8мм/дка/ден
Работен дебит 400 м³/ч 260 м³/ч 100 - 400 м³/ч
Разходите за гориво/ел.ток Средни Високи Ниски
Монтаж и демонтаж Ръчен труд Кратки срокове Механизирано с мин. ръчен  труд
Експлоатационни разходи Ниски Високи Ниски
Допълнителни инвестиции Довеждащи тръбопроводи с голям диаметър и хидранти Довеждащи тръбопроводи с голям диаметър и хидранти Периодична подмяна на лентовите капкови маркучи
Възможност за торене с разтворими и течни торове Средна ефективност Ниска ефективност Препоръчва се. Високи добиви
Икономия на торове Средна Ниска Висока
Възможност за торене с оборска тор Не Да Не
Форма на поливната площ Покрива площи с идеална кръгла или правоъгълна геометрия Покрива ивици с правоъгълна геометрия Покрива изцяло площта независимо от формата на полето
Приложение според площта Приложимо за площи
над 300 дка
Приложимо за площи
до 300 дка
Приложимо навсякъде без значение на формата и площта за поливане
Загуба на площ от газене Средна Висока Няма загуба
Аериране на почвата Ниска Ниска Добра
Влияние на вятъра Средно Високо Не се влияе
Предразположеност за болести Средна Висока Ниска
Образуване на почвена кора Среден до Висок риск Висок риск Не съществува риск
Интензитет на полива 60 - 70 мм/ч 30 - 40 мм/ч 2,0 - 4,5 мм/ч
Повърхностен отток с опасност от ерозия Да Да Не
Въздушна влажност/
микроклимат
Висока Висока Средна
Качество и добив на културата Високи добиви Среден добив Високи добиви
Възвръщаемост на инвестицията Умерена  Добра Много добра