Поливане на зърнено-бобови култури

Зърнено-бобови култури

Подобно на царевицата, зърнените култури се поливат основно чрез дъждуване.
Дъждуването може да се извършва чрез пивоти, дъждовални машини или стационарно напояване с разпръсквачи.

Зърнените култури, подобно на всички останали растения, могат да се поливат и чрез гравитачно напояване, което не е ефективен метод за поливане.
Специалистите на фирмата могат да ви съдействат с проектиране, доставка и монтаж на системи за напояване на зърнени култури - пшеница, царевица, слънчоглед и други.