Подземно капково напояване на царевица и технически култури

Podzemno napoiavane na carevicata
Podpochveno kapkovo napoiavane na carevicata
Podzemno kapkovo napiavane na carevica
Kapkovi markuchi za podzemno kapkovo napoiavane
Mashina za polagane pod zamiata na kapkovite markuchi
понеделник, November 24, 2014

Намаляването на водните резерви в световен мащаб наложи по-стриктен контрол и ограничения върху използването на повърхностните и подземните водни ресурси. Все по-важно при избора на метод за напояване ще бъде неговата ефективност за пестене на водата и осигуряване на високи добиви при ограничени водни ресурси. Ефективното напояване е ключа към опазване на водните ресурси. Системите за подземно капково напояване са ефективно и прецизно средство за снабдяване с вода и торове. Необходимите количества се подават дирекно в кореновата система, където те се усвояват бързо от растението при минимални загуби.
През последните години системите за подземно капково напояване добиват все по-голяма популярност сред фермерите в Съединените американски щати, Австралия и Европа. От 10 години в САЩ, системите за подземно капковото напояване изместват останалите методи за напояване - дъждуването и гравитачното поливане, като предпочитана технология за напояване на царевица.  В същото време системите за подземно капково поливане на зърнени култури набират популярност и в България.

Подземно капково напояване на царевица

При подземното капково напояване водата и хранителните вещества се подават директно в коренообитаемия слой на растенията. Подземното капково напояване има още куп допълнителни предимства. Изпаряването на вода от повърхността на почвата и отмиването на торовете се свежда до минимум. Липсата на влага на повърхността  води до  по-малко  болести по растенията и  сериозно намалява  развитието на плевели в масивите. За България не е за подценяване и едно друго предимство – редуцираният риск от кражби на полето. Накрая най-важното предимство на подземното капково напояване е възможността за извършване на сеитбообороти, които се препоръчват за запазване плодородието на почвите.
Дълбочината на полагане при стандартно обработване на почвата е 40 до 50 сантиметра, а при използване на модерните методи директна сеитба капковите маркучи могат да се полагат  по-плитко на дълбочина до 35 сантиметра.  Практиката от САЩ и Западна Европа е капковите маркучи  да се полагат на разстояние от 140 см един от друг при отглеждане на царевицата като монокултура.  При тази инсталация е необходимо сеитбата да се извършва с GPS управление с оглед семената да са по-близо до влагата.

Капкови маркучи за подземно напояване Машина за полагане под земята на капковите маркучи

Все по-популярно и икономически целесъобразно в Западна Европа е разполагането на капковите маркучи на разстояние 80 -100 см, предвид възможността за сеитбообороти. В помощ на фермерите има машини за механизирано полагане на подземно капково напояване. При подземното капково напояване освен традиционна култура като царевица, могат да се отглеждат и култури като пшеница, почти всички бобови култури, тютюн, соя, домат и много други. Подземното капково напояване позволява извършването на всички видове почвообработки без риголване.  
Системите за подземно капково напояване могат да бъдат изпълнени дори на наклонени и хълмисти терени. Животът на една система е повече от 20 години. В Италия има системи, които работят безотказно от 16-17 години.  В зависимост от културата, която се отглежда една инвестиция в система за подземно капково се изплаща в рамките на 2 до 5 години.

Видео: Подземно капково напояване - полагане на маркучите