Мобилна Lаy Flat система за капково напояване на царевицата

Мobilna Lay Flat sistema za kapkovo napoiavane
Klimatichna stancia
Filtarna grupa
Avtomatizirano napoiavane na careitsata
Visoki dobivi carevica
вторник, January 7, 2014

На българския пазар е мобилната Lay Flat система за капково напояване на царевица. Царевицата е култура, която се повлиява изключително добре от водата за напояване. Капковото напояване, съчетано с торене с разтворими или течни торове доказа своите безспорни предимства на хилядите декари царевица за зърно и силаж. Мобилните системи за капково напояване  се състоят основно от помпено-филтърна група, магистрални и разпределителни тръбопроводи, командни възли, присъединителни части, защитна арматура и капкови крила от сезонни лентови или многогодишни дебелостенни капкови маркучи.
Основно предимство на мобилните Lay Flat системи е разнообразието на лентови капкови маркучи Акватракс  и Нептун, които дават възможност за широк избор на варианти на поливане според типа на почвата, наличната вода и разбира се вида на отглежданата култура. Разработени от американската фирма ТОРО високотехнологичните патентовани лентови капкови  маркучи са с дебити от 0,3 до 2,13 литра на час,  разстояния между капкообразувателите от 0,10 до 1 метра и диаметри фи16, фи22 и фи35 милиметра. Качественото производство от чисти непреработени суровини и отличните хидравлични характеристики на лентовите капкови маркучи позволява постигане на редове с дължина до 600 метра при използване на лентов капков маркуч фи16 и редове с дължина до 900 метра при фи22.

Постигнатите дължини на редовете при равни и наклонени терени не са самоцел, те се отразяват значително на крайната цена, като позволяват употребата на значително по-малко главни и разпределителни тръбопроводи. Мобилните системи за капкови напояване са проектирани за поливане на площ от 40 до 70 декара едновременно на един команден възел, при постигане на поливни норми от 6-8 кубични метра на декар на ден и равномерност на полива над 90 процента.  В резултат на високото качество на продуктите и прецизно изработваните проекти за поливни системи, подаваните към растенията вода и торове се разпределят равномерно по цялата площ на напояваните полета.
Мобилната система за капково напояване може да бъде напълно автоматизирана и управлявана по климатични данни.  Системите за капково напояване работят при ниски налягания, което намалява значително консумацията на електроенергия или течни горива, в сравнение с дъждуването. При капковото напояване се полива ефективно цялата площ, независимо от формата на полето.

Могат да се използват машини за полагане и събиране на лентовия капков маркуч и гъвкавите лей флат тръбопроводи. За  един работен ден могат да се положат или съответно да се съберат лентовите капкови маркучи на около 150 – 200 декара. Фирмата предлага и специализирани машини за събиране на плоските Lay Flat разпределителни и главни тръбопроводи.
Мобилната система може да се изчисли и предложи и във вариант с дебелостенни многогодишни капкови маркучи. Така оферираната система за напояване има редица недостатъци спрямо тази с лентовите капкови крила – основният е силно занижената дължина на редовете /не повече от 300 – 340 метра/. Късото капково крило води съответно до оскъпяване на системата поради по-големия брой разпределителни възли и тръбопроводи. Други фактори за оскъпяването на системите с многогодишни дебелостенни маркучи са по-високото работно налягане, съответно необходимостта от мощни и енергоемки помпи и свързаните с това по-високи експлоатационни разходи. Разходите за труд по събиране и полагане на дебелостенния капков маркуч също не са за  пренебрегване при избор на система за капково напояване.

Мобилни поливни системи за капково напояване на царевица фирмата реализира от 2007 година насам , като резултатите говорят красноречиво за продуктите и услугите предлагани . През 2007 първите добиви от царевица за зърно при поливане със система за капково напояване край село Стрелци бяха 1700 килограма от декар. През следващите години мобилни системи за капково напояване с лентови капкови маркучи на царевица за зърно се проектираха и изградиха в района на град Шумен 1200 декара със средни добиви от 1650 килограма, в района на Пловдив 2400 декара при средни добиви от 1760 килограма на декар, край Стара Загора и Провадия с добиви 1700 – 1800 килограма на декар, в района на Каварна 400 декара с добиви от 1900-2000 килограма от декар, в района на Велико Търново повече от 5000 декара със среден добив 1700 декара на декар, края град Лом са реализирани около 500 декара с добиви на царевица за зърно над 1800 килограма от декар. На много други места в страната добивите от поливна царевица надвишават значително 1100 килограм от декар, което е максимален добив за неполивни условия при дъждовни години, като последните две.
Системата за капково напояване се изплаща за период от една до четири години, съобразно изкупната цена на царевичното зърно.

 

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЦАРЕВИЦА:
• Подземно капково напояване на царевица

• Напояване на царевица чрез дъждуване с пивоти
• Напояване на царевицата чрез дъждуване с разпръсквачи