Механизирано полагане и събиране на капковите маркучи

Mashina za polagane i sabirane na kapkov markuch
Mehanizirano polagane i sabirane na kapkov markuch

Механизирано полагане и събиране на мобилна Lay Flat система за капково напояване
 Важно предимство на преносимата система на Аквамат 2000 е възможността полагането на капковите маркучи и тяхното събиране да се извършва механизирано. Аквамат 2000 предлага прикачни уредби за полагане и събиране на плоските тръбопроводи Lay Flat, което значително улеснява и ускорява работата на полето. Събраните лентови капкови маркучи могат да се рециклират, а Lay Flat тръбите имат живот повече от 10 години. Всичко това дава предимство на мобилната система пред останалите варианти за напояване с капков маркуч и дъждуване, предвид бързия механизиран монтаж и демонтаж.