Капково напояване на царевица

Капково напояване царевица
Подземно капково напояване царевица
четвъртък, April 12, 2012

Предимства на капковото напояване на царевица:
Оптимално използване и пестене на вода
По-високи добиви
По-добро качество на продукцията
Прецизно торене и икономия на торове
Малък разход за труд и електроенергия
Бърза възвръщаемост на инвестицията

Полагане на капковия маркуч върху почвата
Традиционно системите за капково напояване се полагат по повърхността на почвата. При капковото напояване на царевицата системата се изгражда от плоски тръбопроводи Lay Flat
, съответните фитинги и арматура и капков маркуч AquataXX PBX. Капковият маркуч се ползва за един сезон ,като се препоръчва употребата на дебелини 5 или 6 mil, според типа на почвата. Водата задължително се филтрира. Дебита на един капкообразовател от 0.30 до 0.87 л/ч позволява големи дължини на реда(повече от 600м). равномерността на напояване е над 90%. Направената инвестиция се възвръща още първият сезон.

Подземно полагане на капковия маркуч
Капковият маркуч
AquataXX PBX може да се полага подземно при поливане на полски култури и царевица. За подземно полагане се ползват капкови маркучи с дебелина на стената над 8 mil,полагат се в междуредието на дълбочина от 30 до 50 см. Капковите маркучи се полагат през 1,5м,като на всеки 4 реда царевица се падат по 2 поливни крила. Инвестицията в подземна поливна система е малко по-висока,но практиката показва,че се използва повече от 5 години. Инвестицията се връща до втората година. При подземно полагане на капковия маркуч инсталацията изисква допълнителна поддръжка

Подземно капково напояване царевица