Капково напояване на технически култури

Капково напояване технически култури
капкови маркучи Aqua-TraXX
Капково напояване лук
Капково напояване лук
Капково напояване картофи
Капково напояване домати
Капково напояване домати
вторник, May 21, 2013

Предимства на капковото напояване за технически култури:
Ефективно използване на водните ресурси
Увеличение на добива
Подобрено качество на семената
Намалени разходи за труд
Прецизно прилагане на торове
Бърза възвръщаемост на инвестициите

Лентовите капкови маркучи Aqua-TraXX разпредкапкови маркучи Aqua-TraXXелят всяка капка вода директно към кореновата система на всяко насаждение. Полагането на маркучите е наземно или подземно.Съчетано с автоматизация и инжектиране на течни торове (фертигация) чрез капковата система води до намаление на разходите, ефективно използване на ресурсите, а с това бърза възвръщаемост на инвестициите. Резултата е чувствително увеличение на количеството и равномерност в качеството на добива.

Капково поливане на промишлен лук
Капково напояване лук Предимства на капково напояване на лук
Повишена равномерност на добива
Увеличение на добива
Капково напояване лук
Подобрена резистенция към стрес
Намален разход на вода
Намален разход на торове
Намален разход за труд
Подобрен достъп към полетата
Капково поливане на промишлен картоф
Капково напояване картофи Предимства на капково напояване на картофи
Увеличение на добива
Ефикасно оползотворяване на водните ресурси
Ефикасно оползотворяване на торовете
Ускорен растеж и беритба
Намален разход на горива
Намаление на болестите и разходи за фунгициди
Възможности за автоматизиране
Капково поливане на промишлен домат
Капково напояване домати Предимства на капково напояване на Капково напояване доматидомати
Увеличение на добива

Намален разход на вода
Намалени разходи за труд
Намалени разходи за торове