Дъждуване на царевица с тръбно ролкови дъждувални машини

Polivane na carevicata s trabno rolkova mashina
четвъртък, April 11, 2013

Tръбно ролкови дъждувални машини за поливане на царевица
 Тръбно ролковите машини са изпитан във времето метод за дъждуване, който се прилага с успех при сравнително малки площи до 200 - 300 дка. За всички производители на царевица има богат избор от дъждувални машини, в зависимост от точните нужди на клиента. Tръбно ролковите дъждувални машини могат да бъдат с диаметър на тръбата Ф90 до Ф160мм, и дължина на ролката от 250м до 780м.
Към шасито на  дъждувалните машини могат да бъдат монтирани моторни помпи за увеличаване на налягането, с цел намаляване на капиталовложенията за довеждащата мрежа. Като опция се предлагат и карданни помпи, които се присъединяват към трактора, с цел източване на системата след приключване на поливният цикъл.
Специално внимание е обърнато при проектирането на входа за водата чрез използване на тръби с голям диаметър и извивки с голям радиус, за да се избегнат ненужни загуби на налягане.

Карданни помпи за присъединяване към трактор Хидравлични системи за придвижване и транспортиране, стабилизатори за застопоряване на машината към земята в работно положение, регулатор на скоростта на прибиране на тръбата, автоматично спиране в края на работа

 Изключително удобство за всички клиенти закупили от нас тръбно ролкови дъждовални машини за поливане на царевица е възможността да контролират своята поливна машина чрез GSM. Машината праща SMS при наличие на проблем при работа на полето с царевица и клиента може да изключи дъждувалната система при наличие на  дъжд или силен вятър.