Добри земеделски практики и решения за високи добиви

Dobri zemedelski praktiki za visoki dobivi

Правилното и равномерното разпределение на водата и торовете по целия масив за поливане е най-голямото предимство на преносимата Lay Flat система за капково напояване на царевица на Аквамат 2000. Високата ефективност се постига с прецизно проектиране на системата и с гарантирано качествени материали за напояване, хибриди и торове, съчетани с добри земеделски практики. Капковият маркуч за напояване на царевица е Aquatraxx на Toro Ag Irrigation /САЩ/, а за транспортиране и разпределение на водата Lay flat тръби на Sun Flow /САЩ/. Използват се диаметри на капковите крила 16мм и 22мм за постигане на редове с дължина до 600-800м с равномерност на напояването около и над 90%. Резултатите, при сравнително гъста капка от 20см до 40см, са силно обнадеждаващи за зърно производителите –добиви от близо 2 тона/дка. Изградените системи позволяват пълно автоматизиране на напояването на царевица и максимално спестяване на вода, торове и труд .