Фертигация на културите чрез поливната система

Торене с миксер IDROmix

Земеделските стопани все по-често предпочитат да използват поливни системи с прецизно подхранване (фертигация) за постигане на високи и стабилни добиви. Фертигацията представлява напояване с едновременно подаване на торове, микроелементи или киселина и се комбинира най-добре с капково напояване. Капковите поливни системи могат да бъдат проектирани със специални торосмесителни възли – миксери, обемни дозатори или инжектори за тор. Те могат да бъдат изцяло автоматизирани, като от разстояние могат да се следят и контролират показателите на рН и ЕС на поливната вода и хранителния разтвор. Независимо от избора на вариант за торовнасяне, важно условие за успех и добър добив е правилно изчислената и изпълнена поливна система. Високата равномерност на разпределение на водата в системата гарантира и равномерност на храненето директно в корените на растенията без да се навлажняват листата.

Киселинността на поливната вода (рН) е изключително важен показател. Нормалният диапазон на pH за водата за напояване е от 6,5 до 7.0. Всяко растение има изисквания за киселинност на почвата и водата и стойности, извън диапазона на толерантност, са предупреждение, че водата се нуждае от корекция. Водата за напояване с рН извън нормалните граници може да предизвика хранителен дисбаланс, защото някои хранителни елементи се блокират при високо или ниско рН. Могат да се образуват утайки, които запушват капковите маркучи. Киселинността се измерва чрез ръчни инструменти или сензори, свързани към контролер или климатична станция. Предлагат се решения за автоматично коригиране на стойностите, най-често към понижаване чрез инжектиране на киселина за дълга експлоатация на тръбите и маркучите.

Другият важен показател на поливната вода и хранителният разтвор е ЕС (електропроводимост) на разтвора, което показва наличието и концентрацията на соли. Измерва се с уреди, които изчисляват потенциала на транспортирането на ток през вода. Мерната единица, която се използва най-често, е милисименс на сантиметър mS/cm. В практиката е прието ЕС на разтвора да е до 2,5 mS/cm, за да се избегне запушване на капкообразувателите в маркучите за напояване.

 

Прецизното хранене на земеделските култури с торосмесителния възел (миксер) IDROmix позволява торовнасяне, съобразено с нуждите на растението в точния момент на вегетативната фаза. Миксерът се монтира на основния поток или на байпас на магистралния тръбопровод. Специализираният торосмесителен възел (миксер) IDROmix позволява настройка от една до четири различни рецепти за торовнасяне. Рецептите, от своя страна, дават броя торове и съотношението между тях. Всяка рецепта може да се асоциира с програма за поливане. Изборът, кои клапани да бъдат включени в определена поливна програма, дава възможност на миксера да обслужва различни култури или една култура в различен стадии на развитие, които изискват различно количество храна. Съществува възможност за поливане без торове, но с регулиране на рН на водата (т.е. понижаване на рН на водата чрез инжектиране на азотна или фосфорна киселина). Миксерите могат да бъдат едноканални, двуканални и триканални (3+рН), което означава възможност за работа с три различни разтвора и киселина за коригиране на рН. Апаратурата осигурява поливане по предварително зададени параметри на работните разтвори. Има възможност управлението на поливния процес и торенето да се извършва през интернет във вариант на уеб-базиран софтуер и приложение за мобилни устройства. Има възможност за добавяне към системата на климатични сензори за измерване на количество на валежите, температура и влажност на въздуха, PAR светлина, посока и скорост на вятъра, почвена влажност и др. Миксерът може да работи по логически функции спрямо измерванията на сензорите. Той може да бъде настроен да се стартира и спира автоматично по време, по измерена PAR радиация (в случаите, когато се използва в оранжерии), чрез отчитане на влагата от почвените влагомери. Има възможност за измерване на дебита на поливната вода по поливни групи и подаване на аларма при понижаване или повишаване на дебита на кръговете, което е индикатор, съответно на запушвания или аварии по капковия маркуч. За целта е необходим водомер с електронно отчитане на дебита, който да бъде подвързан към контролера. 

Другият вариант за торовнасяне чрез поливната система е чрез използването на пропорционални дозаторни помпи. Помпата може да се монтира директно на водния поток или на байпасна връзка. Силата на водния поток, който преминава през дозаторната помпа, активира засмукването на водоразтворимите торове и ги подава в определена концентрация към водния поток. Според дебита на потока, преминаващ през дозаторните помпи, те могат да бъдат от 0,2 до 25 м3/час. Работното налягане, на което могат да работят, е от 1 до 8 бара. Процентът на подавания разтвор се настройва ръчно и е препоръчително след настройка да бъде проверено реалното количество на засмукване. Пропорционалните дозаторни помпи гарантират постоянна концентрация на хранителните разтвори при промени в дебита. Те не се нуждаят от допълнителна енергия за захранване, което ги прави изключително интересни при по-малки поливни системи и оранжерии.

 

 

Продукти:

Пропорционални дозатори MixRite 
             Маркучи за капково напояване